İşyeri Hekimleri Derneği
1 2 3 4
İşyeri Hekimleri Derneği 5. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi
İşyeri Hekimleri Derneği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Genel Kurul'a Davet
İşyeri Hekimliği ve Mecburi Hizmet Yükümlülüğü
İşyeri Hekimleri için Gürültülü İşyerlerinde Sağlık Gözetimi
Previous Next
Tüm çalışanların mesleki sağlık sorunlarından korunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı kayıpların ve maluliyetlerin önlenmesi devamı
Hekimlerinin, mesleki karar ve yorumlarının çıkar çatışmalarından etkilenmesine asla izin vermemesini, hangi şartlar altında olursa olsun, devamı
İş sağlığı hizmetlerinin herkese ulaşmasını zorlaştıran ve eşitsizliklere yol açan yeni istihdam türlerinin, politik müdahale ve dayatmaların devamı