İşyeri Hekimleri Derneği
1 2 3 4
İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı Dr.Atınç Kayınova: "Meslek Hastalıklarının Kaydı Yok"
31. İSG Haftası, 4-7 Mayıs 2017, Gaziantep
Yaşasın 1 Mayıs!
Her Yönüyle Pnömokonyoz Sempozyumu 11-13 Mayıs 2017 Zonguldak
1.ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ 27-29 MART 2017 ANTALYA
Acı Kaybımız: Prof. Dr. A. Gürhan Fişek
Eğitimlerimiz 21 Ocak 2017'de Balıkesir'de Sürüyor
İYHD 2017 İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Anketi Sonuçları
Dr.Engin TONGUÇ'u Kaybettik
Umut Etmek Beklemediğin Anda Açan Bir Çiçektir
İYHD 2017 ASGARİ ÜCRET ANKETİ
LANETliyoruz
İşyeri Hekimleri Derneği 5. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi
İşyeri Hekimleri Derneği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Genel Kurul'a Davet
İşyeri Hekimliği ve Mecburi Hizmet Yükümlülüğü
İşyeri Hekimleri için Gürültülü İşyerlerinde Sağlık Gözetimi
Previous Next
Tüm çalışanların mesleki sağlık sorunlarından korunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı kayıpların ve maluliyetlerin önlenmesi devamı
Hekimlerinin, mesleki karar ve yorumlarının çıkar çatışmalarından etkilenmesine asla izin vermemesini, hangi şartlar altında olursa olsun, devamı
İş sağlığı hizmetlerinin herkese ulaşmasını zorlaştıran ve eşitsizliklere yol açan yeni istihdam türlerinin, politik müdahale ve dayatmaların devamı