İşyeri Hekimleri Derneği
1 2 3 4
4.Olağan Seçimli Genel Kurulu
Istanbul Eğitim
Denizli Eğitimi
Ankara Eğitimi
İş Kazası Bildirimi Konusunda Dernek Görüşümüz
İş Kazası Bildirimleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Previous Next
Tüm çalışanların mesleki sağlık sorunlarından korunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı kayıpların ve maluliyetlerin önlenmesi devamı
Hekimlerinin, mesleki karar ve yorumlarının çıkar çatışmalarından etkilenmesine asla izin vermemesini, hangi şartlar altında olursa olsun, devamı
İş sağlığı hizmetlerinin herkese ulaşmasını zorlaştıran ve eşitsizliklere yol açan yeni istihdam türlerinin, politik müdahale ve dayatmaların devamı