İşyeri Hekimleri Derneği
1 2 3 4
SOMA 2014: Unutmadık
Viral Hepatitler, Endüstiyel Etkenlerin Karaciğer Toksisitesi ve İş-İşçi Uyumunun Sağlanmasında Yaşanılan Sorunlar
İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKALARININ / BELGELERİNİN VİZE İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Soma Eynez'de 900 İşçide Pnömokonyoz Olabilir!
Eğitimlerimiz 16 Nisan 2016 Manisa ile Sürüyor
Diplomaların Kiralanması, Hizmet Vermeksizin İSG Katip Üzerinden Sözleşme Yapılması Etik Dışıdır, Suçtur
Turhan Akbulut Hocamızı Kaybettik
YASTAYIZ
Previous Next
Tüm çalışanların mesleki sağlık sorunlarından korunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı kayıpların ve maluliyetlerin önlenmesi devamı
Hekimlerinin, mesleki karar ve yorumlarının çıkar çatışmalarından etkilenmesine asla izin vermemesini, hangi şartlar altında olursa olsun, devamı
İş sağlığı hizmetlerinin herkese ulaşmasını zorlaştıran ve eşitsizliklere yol açan yeni istihdam türlerinin, politik müdahale ve dayatmaların devamı